Česko-britská

Česko-britská o.p.s. - obecně prospěšná společnost

cs-CZ en-US

O nás

Česko-britská o.p.s. byla založena 9. října 2007. Jejímu založení předcházely dlouholeté aktivity pracovníků společnosti v sociální a vzdělávací oblasti a také dlouhodobá spolupráce a kontakty s neziskovými organizacemi ve Velké Británii. Založení společnosti se tak stalo logickým vyvrcholením těchto aktivit a jedním z hlavních pilířů činnosti společnosti se stal přenos zkušeností dobré praxe ze zahraničí s aplikací v podmínkách České republiky.

Jedním se zakladatelů se stala Sheila Bamford, která více než 30 let působí v neziskovém sektoru ve Velké Británii, zejména v oblasti sociální péče a managementu neziskového sektoru. Čestným předsedou společnosti se stal poslanec Dolní sněmovny Parlamentu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska John Grogan, který se věnuje projektům v sociální oblasti a zároveň v britském parlamentu působí jako místopředseda Britsko-české meziparlamentní skupiny, která podporuje vzájemné styky a spolupráci mezi subjekty v obou zemích.